Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Than than lửa lửa
Thằng dưới nằm ngửa
Thằng giữa chịu đòn
Thằng trên đánh xuống
Một thằng vừa khéo, vừa khôn
Uốn cong, uốn thẳng, sửa tròn, sửa vuông?