Câu đố tổng hợp:

Một mẹ mà đẻ trăm con
Cái đầu tròn tròn dáng lại xinh xinh
Con yêu, con giụi lên mình
Đầu con toé lửa con thành tro than
Là cái gì?