Câu đố về con người và địa danh:

Trăm sông về một biển
Đông Riêng em sao lại ngược dòng về đây
Là sông nào?