Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi gì cao vút trời xanh
Bao năm nằm giữa cánh cung Đông Triều?