Câu đố tổng hợp:

Trăm con mắt trải khắp mình
Dáng cong mềm mại, tính tình dễ thân
Hè sang ai cũng muốn gần
Nằm chơi chốc lát, đỡ phần bức oi
Là cái gì?