Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Em về sống đất Đồng Nai
Đem nguồn điện sáng đến ngay dân lành?