Câu đố về quả:

Trái cây sao gọi là cô
Lại biết hát xướng làm vui lòng người?