Câu đố về thức ăn:

Bánh gì vàng, trắng hoa mè
Cưới xin khai vị, tên là rượu Tây?