Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Thành hoàng của đất Thăng Long
Thờ Thần Long Đỗ, có tên đền gì?