Câu đố về các loài động vật:

Tốt mã nhờ có bộ râu
Thêm cặp sừng dài, sống ở núi cao?