Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Núi bằng phẳng tựa cao nguyên
Mây lưng chừng núi, đồi thông xanh rì?