Câu đố về vật dụng:

Tôi ở trước cửa nhà
Tường cao ngồi ngắm ngõ xa đường gần
Ở xa tìm đến người thân
Ai ai cũng phải ân cần thăm tôi
Là cái gì?