Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Chèo đò nhưng chẳng thấy đò
Con thuyền kiến thức đưa trò sang sông?