Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tôi như sợi chỉ mỏng manh
Thế mà công vác bao anh ngại gì
Theo tôi thẳng lối mà đi
Hàng hàng lần lượt những khi học hành.
(Là gì?)