Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Một cành biết vạn nào hoa
Mưa xuân thì héo, nắng già thì tươi.
(Là gì?)