Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Tôi như cái hộp xinh sao
Không sợ điện giật bám vào tường vôi
Không hề bắc qua sông ngòi
Người đời vẫn gọi tên tôi là cầu.
(Là cái gì?)