Câu đố về vật dụng:

Tôi là một chút hư không
Cũng ngồi, cũng đứng nhưng không phải người
Là cái gì?