Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào thành quách dọc ngang
Theo cha, Bác vượt gian nan học hành?