Câu đố về thực vật và hoa quả:

Quả đeo quanh mình mẹ
Lá xòe như ô xanh
Tên không thừa chẳng thiếu
Đố cây gì, nói nhanh?
(Là cây gì?)