Câu đố về động vật:

Tôi là chiếc máy nhỏ xinh
Lá cây lại hóa tài tình thành tơ
Từ ngàn xưa đến bây giờ
Cho người đẹp mãi tôi chờ chi đâu?
(Là con gì?)