Câu đố khác:

Tôi đây vàng ruột, xanh da
Hỏi vào, sổ mũi, đầu đau tức thì
Hỏi đi, sắc tới, heo xơi
Đố anh, đố chị một hơi chữ gì?