Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào đẹp nhất bông sen
Gần bùn mà chẳng lấm hoen mùi bùn.