Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Miền Trung khúc ruột yêu thương
Sông gì chứa cả mùa thu đất trời?

Đố là sông gì?