Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Múi gì ở tận Vũng Tàu
Ba bên là biển, bên chùa Thích Ca?