Câu đố về đồ vật:

Tôi đây bụng rỗng, tay dài
Tóc căng năm tháng, giúp người êm tai?