Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Tôi gọi một trái cây ngon
Sông gì nhẫn nhịn theo đường cùng nhau?

Đố là sông gì?