Câu đố về vật dụng:

Tóc mọc đầy mặt lạ chưa
Sáng sớm, tối tối, buổi trưa người dùng
Là cái gì?