Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào Tây Bắc xa vời
Diệt giặc phương Bắc, xác phơi núi rừng?