Câu đố lá gì:

Lá gì tha thướt bên đàng
Trông như mái tóc của nàng tiên xanh?