Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào ranh giới chia hai
Đàng Trong cùng với Đàng Ngoài cách ngăn?