Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Tỉnh nào có núi Phượng Hoàng
Côn Sơn di tích, Bác từng về thăm?