Câu đố về vật dụng:

Thấy mây mà chẳng thấy trời
Thấy một bà mẹ đến ngồi bên con
Là cái gì?