Câu đố về con người và địa danh:

Tính năm tuổi ngót bách niên
Tên anh mãi trẻ thiếu niên anh hùng
Là người nào?