Câu đố hoa gì:

Hoa gì cưỡi sóng chơi công
Mơ màng sắc tím đời không bến bờ?x