Câu đố về động vật:

Da nâu màu áo cũng nâu
Mình thì hôi hám, nằm đâu đái dầm
Là con gì?