Con ong làm mật yêu hoa
Con cá bơi yêu nước, con chim ca yêu trời.
Con người muốn sống con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em

  Một ngôi sao, chẳng sáng đêm
  Một thân lúa chín chẳng làm nên mùa màng.
  Một người - đâu phải nhân gian?
  Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

Núi cáo bởi có đất bồi
Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu?
Muôn dòng sông đổ biển sau
Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

  Tre già yêu lấy măng non
  Chắt chiu như mẹ yên con tháng này.
  Mai sau con lớn hơn thầy
  Các con ôm cả hay tay đất tròn