Mẹ! Mẹ ơi cô dạy
 
Bài phương tiện giao thông
 
Máy bay – bay đường không
 
Ô tô chạy đường bộ
 
Tàu thuyền, cano đó
 
Chạy đường thủy mẹ ơi
 
Con nhớ lời cô rồi
 
Khi đi trên đường bộ
 
Nhớ đi trên vỉa hè
 
Khi ngồi trên tàu xe
 
Không thò đầu cửa sổ
 
Đến ngã tư đường phố
 
Đèn đỏ con phải dừng
 
Đèn vàng con chuẩn bị
 
Đèn xanh con mới đi
 
Lời cô dạy con ghi
 
Không bao giờ quên được