Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Tiếng gà gáy sớm thật tài
Gọi lên được đóa hoa nhài lung linh?

Đố là gì?