Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Ai ngồi đan sọt giữa đường
Suy mưu tính kế tìm phương diệt thù?