Câu đố về các loài động vật:

Không biết trốn đâu
Mùa hè mới đến
Cứ bám vào cây.
Nỉ non bao chuyện?