Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Thuộc vùng Bà Rịa - Vũng Tàu
Đảo nhiều cảnh đẹp, lại là di tích xưa?