Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Một cây mà có hai đầu
Không cành, không lá, dãi dầu nắng mưa
(Là cây gì?)