Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Thôn quê, rừng núi sáng trưng
Công anh mang lửa thắp cho mọi nhà?