Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Suối Bang nguồn ở đâu ra
Sôi lên trăm độ, luộc gà, luộc rau?