Câu đố về động vật:

Một mình vác tám lưỡi gươm
Giơ hai kìm sắt, gườm gườm ngang ngang
Là con gì?