Câu đố về cây:

Thở than chỉ có một mình
Chồng con chẳng có, một mình riêng em?