Câu đố về thực vật và hoa quả:

Sừng sững mà đứng giữa đàng
Quan đi không tránh lại hòng đánh quan.
(Là cây gì?)