Câu đố về động vật:

Hai anh khác họ cùng tên
Anh ở dưới biển, anh trên núi rừng
Anh thì bơi lội vẫy vùng
Anh chăm kéo gỗ trên rừng ra khe.
(Là những con gì?)