Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Theo dòng nước chảy muôn nơi

Đắp bồi bờ bãi, ngô khoai mượt mà?