Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Trên có tháp cổ vua Chăm
Dưới Bà Chúa Sắt, dân gian cúng thờ?